Adevarul despre educatia scolara. Raspunsuri la intrebari sociale

Considerată că fiind parte componentă a existenţei socio-umane, dar şi acţiunea social-umană specifică, educaţia reprezintă factorul care mijloceşte interacţiunea dintre premisele ereditare şi condiţiile de mediu. Rolul acesteia este de a orienta procesul formării şi dezvoltării personalităţii din perspectiva unor finalităţi formative explicite, ce pune la baza sa principiile şi doctrinele didacticii.

Ce reprezintă educaţia pentru societate?

Educaţia, după cum s-a concretizat de-a lungul timpului reflectă un proces sistematic şi organizat, în acre termenii de socializare şi umanizare, de asimilare şi interiorizare alcătuiesc un grup de elemente ideale pentru dezvoltarea copiilor şi adulţilor într-un mediu perfect uman.

Educaţia nu reprezintă doar o colecţie de informaţii şi cunoştinţe din cărţi care se utilizează pentru a impresiona pe cei din jurul nostru, ci educaţia joacă un rol major în viaţa modernă a tuturor persoanelor implicate în procesul instructiv-educativ. Procesul educativ urmăreşte din fiecare individ capacitatea de a propune idei şi soluţii, în vederea organizării şi formării experienţei sociale.

Ce avantaje prezintă educaţia pentru om?

Din punct de vedere social, avantajele investiţiei în educaţie sunt şi mai vizibile, decât cele economice, care presupun ca azi să dai un ban pentru a te forma, a te califica, şi mâine să îl recuperezi prin munca depusă.  De aceea, odată cu creşterea nivelului de pregătire, statutul şi rolul social al individului se îmbunătăţesc, iar individul în cauză capătă o anumită reputaţie, fie în familie, fie în comunitate şi în societate, per ansamblu.

Pentru societate, un om mai educat înseamnă şi riscuri mai mici de înclinaţie spre rele, scade gradul de infracţionalitate şi creşte interesul pentru armonie socială şi dezvoltare. Familiile, cu cât sunt mai educate, cu atât susţin copiii în investirea în studii liceale, universitare sau postuniversitare, iar copii cu cât se dezvoltă mai mult, cu atât ajung să fie mai demni de o societate modernă, de a se întâlni cu Occidentul.

Pentru a face faţă situaţiilor multiple de provocare a lumii contemporane este firesc să ne punem următoarea întrebare: astăzi, educaţia dată în şcoală este suficientă a face faţă avalanşei de probleme cu care se confruntă omenirea ? Răspunsul este clar, educaţia dată în şcoală nu mai este suficientă pentru întreaga viaţă a omului. De aceea, reprezentanţii pedagogiei moderne au emis teza educaţiei prelungite sau a educaţiei permanente care străbate întreagă viaţă personală a omului. În cazul în care se renunţă la o educaţie continuă, copilul sau cel educat se poate află în situaţia în care poate cauza conflicte în clasa şcolară, în familie sau în mediul de prieteni.

Despre conflicte sau cooperare între elevi, adolescenţi, studenţi sau chiar adulţi este o altă paradigmă care necesită analiză şi informare, pentru a reflecta cauzele, tipurile, dar şi modalităţile prin care ele pot fi contracarate şi eliminate, fiind un alt capitol de analiză socială.

În concluzie, educaţia are virtutea construcţiei personalităţii umane din interior şi nu în mod uniform, ci garantând multiplele aspecte particulare ale vieţii celui educat. Educaţia reprezintă, în esenţă, întreaga baza a celui ce îşi propune să fie un individ social, cu reale intenţii şi acţiuni în dezvoltarea sa ca om al unei societăţi civilizate, educate ale timpurilor actuale.

 

Blogger: Anke Z.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *